Polecane

 Pij wodę ID’EAU podczas wysiłku fizycznego

Woda to niezbędny składnik naszej codziennej diety. Dostarczanie jej w odpowiedniej ilości organizmowi zapobiega powstawaniu wielu dolegliwości. Wspomaga odchudzanie. Poprawia wygląd i samopoczucie. Zobacz, dlaczego jeszcze picie wody jest ważne dla twojego zdrowia.

Jakość spożywanej wody jest nie tylko ważna dla zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka, ale również odgrywa istotną rolę w stanach ekstremalnych organizmu takich jak wysiłek fizyczny, gdyż wpływa na szybkość (tempo) utylizacji mleczanów powstałych w wyniku beztlenowej glikolizy w mięśniach.

Problemem tym zainteresowała się Pracownia Badań Czynnościowych Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, która podjęła badania w ramach pilotażowego projektu „Wpływ stosowania wód o odmiennym stopniu mineralizacji oraz alkalizacji na statut nawodnienia i obciążenie metaboliczne przy krótkotrwałych wysiłkach anaerobowych” [(2016) Raport z Realizacji Pilotażowego Projektu Badawczego]. Dotyczyły one sportowców w wieku 19 do 23 lat, podzielonych na 3 grupy, u których stosowano nawodnienie (4,5-5,0 l/dziennie) wodą niskozmineralizowaną, wodą wysoko zmineralizowaną oraz wodą stołową. Badania trwały 7 dni i obejmowały wyjściowe lekarskie badanie internistyczne, testy wysiłkowe oraz testy spoczynkowe (analizę masy i komponentów składu ciała, pomiary temperatury, analizę moczu oraz badania biochemiczne krwi).

Wynik badań pokazały, że jakość wody ma nie tylko wpływ na tempo utylizacji mleczanów w wysiłkach anaerobowych, ale umożliwia również wyższy potencjał nawodnienia. Stwierdzono, że pozytywne działanie wykazuje naturalna woda mineralna ID’EAU, która zwiększa tempo utylizacji mleczanów i umożliwia lepsze nawodnienie organizmu. Jest ona niskozmineralizowana (zawartość soli mineralnych 465 mg/l), słabo-alkaliczna (pH = 7,7÷8,0) i zawiera 13÷15 mg/l rozpuszczonego tlenu O2, wprowadzonego w procesie napowietrzenia w celu usunięcia nietrwałych związków żelaza oraz częściowego usunięcia dwutlenku węgla.

Ochrona wody naturalnej

W środowisku ziemskim występują naturalne i sztuczne pola elektromagnetyczne. Źródłami naturalnymi tych pól są: różnica potencjału pomiędzy jonosferą a powierzchnią Ziemi, która przy dobrej pogodzie odpowiada polu o natężeniu 100-150 V/m (w czasie burz może osiągać natężenie 20 kV/m) oraz obiekty kosmiczne, głównie Słońce, a także naturalne źródła promieniotwórcze. Sztuczne pola elektromagnetyczne są wytworem naszej cywilizacji i źródłem ich są elektryczne linie przesyłowe, urządzenia elektryczne elektrotechniczne oraz elektroniczne stosowane w gospodarstwie domowym, przemyśle, łączności, radiolokacji i nawigacji a także w diagnostyce medycznej i nauce.

Ten smog elektromagnetyczny ma negatywny efekt na nasze zdrowie i dobre samopoczucie[(2002) World Health Organization, Radiation and Environmental Health Department of the Human Environment; (2010) Milham S]. Badania pokazały również, że pole elektromagnetyczne o częstościach niskiej i radiowej zakłóca równowagę na granicy fazowej gaz-woda [(1998) Colic M, Morse D; (2005) Vallée P et al.] i może prowadzić do osłabienia wiązań wodorowych. Aby zapobiec negatywnym zmianom woda ID’EAU jest przechowywana i sprzedawana w kartonie ochronnym. Karton, który ekranuje w dużym stopniu składową elektryczną pola elektromagnetycznego został wytworzony według Technologii ADR (PAT. 221223). (źródło podanych informacji http://www.ideau.pl)

Woda ID’EAU była podawana na każdym punkcie podczas maratonu w Łodzi w kwietniu 2016r. Był to mój pierwszy maraton i osiągnąłem w nim wydaję mi się dość imponujący rezultat 3:18:08. Ta woda to nie jest zwykła woda, ona czyni cuda 🙂

Zamów już dziś. Szczerze polecam.

https://biuro.ideau.pl/rejestracja/wojciechstroiwas/1920/